championaty pracy

working champions:

 

1. NITKA z Przystani Wodniackiej - Jamnik szorstkowłosy króliczy  - Champion  nr 37 - 2008

2. MISTRAL z Przystani Wodniackiej - Jamnik szorstkowłosy króliczy  - Champion  nr 59 - 2010