statystyka konkursów pracy psów myśliwskich:

 zastosowane skróty:
  Jdk- jamnik długowłosy króliczy
  Jdm- jamnik długowłosy miniaturowy
  Jds - jamnik długowłosy standardowy
  Jkk- jamnik krótkowłosy króliczy
  Jkm- jamnik krótkowłosy miniaturowy
  Jks - jamnik krótkowłosy standardowy
  Jsk- jamnik szorstkowłosy króliczy
  Jsm- jamnik szorstkowłosy miniaturowy
  Jss - jamnik szorstkowłosy standardowy

 

L.p.

Data

Nazwa konkursu

Ilość psów

Rasy psów

Dyplom I

Dyplom II

Dyplom III

1.

10.05.2003

Regionalny Konkurs Jamników Króliczych

10

JSk-7,JDk-3

4

1

-

2.

22-23.05.2004

- Regionalny Konkurs Jamników Króliczych

- Regionalny Konkurs Pracy Tropowców

- Regionalny Konkurs Pracy Posokowców

12

 18

 
3

JSk-10, JDk-2

 JDk-3,JKk-1, JSk-1, JSm-1, JDm-1, JKs-2, JSs-1, Labrador ret. -5, Beagle-1, Basset Hound-1, Gończy Pol.-1

Posokowiec Bawarski - 3

5

 2

 
1

1

 -

 
1

1

 6

 
-

3.

21-22.05.
2005

- Regionalny Konkurs Jamników Króliczych

- Regionalny Konkurs Pracy Tropowców

 - Regionalny Konkurs Pracy Posokowców

12

 
13

 
6

JSk-3, JKk-3, JDk-6

 
Gończy Pol.-3,niem.terier myśl.-1, Beagle-2,JSs-2, JDm-2, labrador.ret-1, basset hond-2

Posokowiec Bawarski-6,

6

 
3


3
 

1

 
2

 
1

3

 
1

 
1

4.

27-28.05.
2006

- Regionalny Konkurs Jamników Króliczych

 - Regionalny Konkurs Pracy Tropowców

 - Regionalny Konkurs Pracy Posokowców

12

 
5

 
12

JSk-8, JDk-4

 
JSm-1, Basset Hound-2, Labrador ret.-1, Gończy Polski-1

 Posokowiec Bawarski-12

7

 
1

 
1

2

 
3

 
-

1

 
1

 
1

5.

19-20.05.
2007

- Regionalny Konkurs Jamników Króliczych

 - Regionalny Konkurs Pracy Tropowców

 - Regionalny Konkurs Pracy Posokowców
- 24h
-48h

14

 
10

 

 11
4

JsK-6, jdK-3, jkK-5

 
Petit Basset Griffon Vendeen-2, JSs-2, Basset Hound-2, Welsh Terier 1, JDK-2, JSk-1

Posokowiec Bawarski-4

6


4

 
1
3

2

 
-

 
-
1

3

 
2

 
5
-

6.

23-25.05.
2008

- Krajowy Konkurs Jamników Króliczych

 - Regionalny Konkurs Pracy Tropowców

 - Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców
- 24h
-48h

7

 
12

 

 
6
3

JSk-4, JDk- 1, JKk-2

 
JDm-1, Labrador ret-3, JSm-1, JKs-1, Basset Hound-1, JSs-1, JDs-1, Gończy Polski-3,Posokowiec Bawarski-6
Posokowiec Bawarski-3

1

 
3

 

 
2
1

-

 
2

 

 
-
-

-

 
2

 

 
3
2

7.

30-31.05.
2009

- Krajowy Konkurs Jamników Króliczych

 - Regionalny Konkurs Pracy Tropowców

 - Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców

10

 
10

 
6

JSk-7, JKk-3

 
JSs-1, Gończy Polski-3,  Labrador Ret.-4, Petit Basset Griffon Vendeen-1, Foksterier Krótkowłosy-1

Posokowiec Bawarski-6

5

 
4

 
2

2

 
-

 
-

1

 
2


-

8.

29-30.05.
2010

- Krajowy Konkurs Jamników Króliczych

- Regionalny Konkurs Pracy Tropowców

 

 

 
- Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców

9

 
13

 

 

 

7

Jsk-7, Jdk-1


jamnik szorstkowłosy standardowy-2, golden retriever, foksterier krótkowłosy, ogar polski, jamnik szorstkowłosy miniaturowy, flat coated retriever-2,   petit basset griffon vendeen,  gończy polski-2, airedale terier, terier szkocki

posokowiec hanowerski-1, posokowiec bawarski-6

5

 
3

 

 

 

4

-

 
4

 

 

 

1

-

 
-

 

 

 

1

9.

28-29.05.
2011

- Krajowy Konkurs Jamników Króliczych 

- Regionalny Konkurs Pracy Tropowców

 
- Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców

4

 
6

 

 8

Jsk-3, Jkk-1

 
Jss, mały gończy gaskoński- 2, foksterier krótkowłosy, gończy polski, ogar polski

 posokowiec bawarski – 6, alpejski gończy krótkoniożny-2

2

 
2

 

 3

-

 
-

 

 1

1

 
2

 

 1

10.

19-20.05.
2012

- Krajowy Konkurs Jamników Króliczych

- Regionalny Konkurs Pracy Tropowców

 


- Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców 

6

 
10

 

 

6

Jsk-3, Jkk-3


 Ogar polski, foksterier krótkowłosy, , jamnik krótkowłosy króliczy, jamnik szorstkowłosy króliczy, gończy polski, golden retriever-3, labrador retriever-2

Posokowiec bawarski-5, alpejski gończy krótkonożny

1

 
4

 

 

3

1

 
4

 

 

2

2

 
-

 

 

-